Tisvilde Hegn

www.tisvildehegn.dk

Læs hvordan Sjællands største sandørken blev landets første klitplantage.

 

Bøgerne om Tisvilde Hegn

Flemming Rune: Tisvilde Hegn, bind 1-2 + kort kunne indtil 14. juni 2018 købes hér på hjemmesiden.

 

Nu er bøgerne helt udsolgt og kan ikke længere skaffes. Ind imellem kommer vi i kontakt med antikvariske eksemplarer til omkring 1000 kr. pr. sæt, men det sker ikke så tit.

 

Der er ingen planer om at genoptrykke bøgerne (i modsætning til 'Gribskov', der forventes revideret og genudgivet om nogle år).

 

Hvis du er interesseret i at komme på venteliste til evt. antikvariske eksemplarer af 'Tisvilde Hegn', kan du udfylde og sende nedenstående formular:

 

 

 
 
 
 
 

Tisvilde Hegns naturhistorie

Tisvilde Hegn er en ung skov, historisk set. For 300 år siden var området en ørken, som sand-storme havde lagt øde siden middelalderen. To landsbyer med marker og gårde blev begravet af vandreklitter, og en tredje landsby ved bredden af Arresø druknede, da søens afløb sandede til.

Bind 1 gennemgår Tisvilde Hegns kultur- og naturhistorie i 12 kapitler:

 

1. Geologi og landskab

2. Oldtiden

3. Middelalderen

4. Sandflugten

5. Sandflugtsbekæmpelsen

6. Skovens tilblivelse

7. Den moderne skov

8. Planter og naturtyper

9. Svampe og laver

10. Pattedyr, padder og krybdyr

11. Fugle

12. Insekter

 

Her får du historien om tiden før sandflugten; om kampen mod sandet, tæmningen af naturens kræfter og skovrejsningen gennem 100 år; og ikke mindst om de mere end 2.000 arter planter, svampe og dyr, som siden har indfundet sig i den menneskeskabte skov.

Bind 2 fortæller om skovens og omegnens mange spændende lokaliteter: den 200-årige Troldeskov,

bakkerne, moserne, bevoksningerne, sommer-husområderne og de gamle landsbyer.

 

Et særligt kapitel gennemgår billedkunstens ud-vikling i Tisvilde-området, fra guldaldermalerne til nutiden - og med næsten 50 reproduktioner af lokale malerier.

16 historiske kort viser områdets udvikling i 325 år, og korthæftet med nyreviderede kort i måle-stok 1:10000 over skoven viser vej til det hele.

Tisvilde Hegns planter og dyr

Oplev Tisvilde Hegns spændende plante-, svampe- og dyreliv. Her holder kernen af Nordsjællands vildtlevende krondyrbestand på over 300 dyr til, og næsten 20 andre pattedyrarter lever i skoven.

Sortspætten har været Tisvilde Hegns signaturart i over 50 år, men siden 1890 er der set over 250 andre fuglearter. Antallet af insektarter skal tælles i hundreder, både i skoven og på overdrevet.

Indvandringen af planter siden 1700-tallet er en historie for sig og leder ofte tanken hen på de skandinaviske nåleskove. Sjældne arter af vintergrøn, nåleskovsorkidéer og overdrevsplanter har etableret sig her - og siden 1920 er der fundet 1.035 arter hatsvampe og andre storsvampe.

Naturen i Tisvilde Hegn er i bøgerne sammen med kulturhistorien bearbejdet af eksperter inden for forskellige fagområder, og over 50 naturfotografer har bidraget med næsten 1.000 storslåede billeder.

 

Naturbeskrivelsen er enestående for et dansk skovareal og findes næppe flottere og mere omfattende illustreret noget andet sted i Danmark. Selv for kendere af Tisvilde Hegn vil den rigdom af farvestrålende planter og dyr, som her præsenteres, være en overraskelse.

 

- En fantastisk historie. Et kæmpeværk som vil glæde mange, mange mennesker...

Søren Ryge i Politiken, 10. august 2014

 

- Smukt illustreret pragtværk. En guldgrube. Anbefales på det varmeste...

Jørgen Larsen i Berlingske, 13. maj 2014

 

- Man vide alt, hvad der står i bogen...

Steensgaard i Weekendavisen, 25. april 2014

 

- Nr. 1 og 2 på den danske bestsellerliste over fagbøger hver uge i maj-september 2014...

Arnold Busck, 16. september 2014

 

Copyright © All Rights Reserved